Se vores kalender

01.10.2020 Generalforsamling for DSI Givskud Hallen

​Generalforsamling 2020 DSI Givskud Hallen

Torsdag den 01.10.2020 kl. 19.30 i Givskud Hallens Cafeteria (Generalforsamlingen 2020 skal afholdes i april – aflyst i april grundet Covid19)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse og godkendelse af beretning.
  3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter.
  6. Eventuelt.

Evt. forslag skal være Formanden Nicolai Sørensen : jettenicolaj@gmail.com i hænde SENEST 17.09.2020

01.10.2020 Generalforsamling for DSI Givskud Hallen
Torsdag den 01.10.2020 kl. 19.30 i Givskud Hallens Cafeteria (Generalforsamlingen 2020 skal afholdes i april – aflyst i april grundet Covid19)
Læs nyheden »