2018/2019 - Legepladsfornyelse i Stjerneskuddet

Legepladsfornyelse i Stjerneskuddet


Vi i bestyrelsens legepladsudvalg startede for små to år siden med en idéfase i forhold til at gøre vores legeplads bedre og mere interessant for vores børn. Vi drøftede mange ideer og ønskede vejledning fra en der kunne se tingene fra forskellige vinkler. Derfor havde vi, sammen med børnehavens ledelse, i juni 2017 møde med motorikvejleder og legepladsinspektør Mads Brodersen. Det kom der en overflod af ideer ud af, og vi valgte derfor nogle ud til at arbejde videre med.
I juli 2017 var der arbejdseftermiddag med fjernelse af bænke og buskads for at gøre plads til natur/teknikskuret, som vi havde forhåbninger om at få samlet penge ind til. Så var fundamentet i hvert fald klar, og vi var optimistiske!
Tilbage i efteråret 2017 samlede vi i fællesskab med forældre 10.000 kr. ind til Danske Hospitalsklovne og Stjerneskuddets legeplads, dvs. 5.000 kr. til hver, ved at sælge skrabelodder/julekort til rundt i byen og til venner og familie.
Natur/teknikskuret ("Firbenet") har vi søgt fondsmidler til, og i foråret 2018 fik vi 10.000 kr. fra Nordea-fonden. Det landede i starten af sommeren 2018, og vi fik det olieret til en arbejdsdag lige efter. Der er også blevet malet og lagt gulv i "Firbenet". Alt sammen pga. sponsorer, forældre og personale der har været i sving.
Vi glæder os (på børnehavens vegne) til at det bliver taget i brug og at der kan arbejdes intenst med temaer indenfor bl.a. natur/teknik, science og jord til bord i forhold til læreplanerne. Der er jo ikke langt over i skoven når planter og dyr skal studeres og bringes hjem til "Firbenet" til en grundigere inspektion. Om foråret bliver plantekasserne sået til, så børnene kan følge med i madens vej fra jord til bord og selv tilberede mad over bål. "Firbenet" vil også efter aftale med Stjerneskuddet være til rådighed for skolen, dagplejere og spejdere.
Sideløbende har vi siden december 2017 arbejdet tæt sammen med Arne Andersen fra Givskud Lokalråd for at søge midler til en trafikbane. Projektet blev i foråret 2018 godkendt af ULN (Udvalget for Lokalsamfund og nærdemokrati, Vejle kommune) og vi fik 38.663 kr. derfra. Der blev i sommeren 2018 lavet meget holdbare opstribninger ud fra vores tegninger og vi fik fine skilte og trafiklys til at stille ud på banen. Børnene har nu i lang tid fremover en virkelig god mulighed for at lære de helt grundlæggende trafikregler og symboler/skilte, så de kan genkende dem, når de f.eks. skal ud i trafikken med mor og far. God trafikkultur starter tidligt og måske kan de små lære de voksne noget også! Læs mere her.
Derudover har vi i løbet af 2018 arbejdet på endnu en ansøgning. Derfor har vi i efteråret 2018 søgt Jem og Fix fonden om midler til endnu mere legepladsforskønnelse, nemlig hængekøjer, nyt sand, legehuse og plader til at skærme omkring bålpladsen, for at nævne nogle eksempler. På Jem og Fix fondens hjemmeside kan vores ansøgning ses. Tag og kig, det er en eventyrlig lille film vi har lavet  Vi krydser selvfølgelig fingre for at vores ansøgning går igennem, så vi har noget at tage fat på til foråret 2019 til arbejdsdage med forældrene. Der er god opbakning til projektet fra forældregruppen.
Tak til alle forældre der har været involveret i arbejdsdage, det er så dejligt at mærke jeres opbakning.


Tak til vores sponsorer, lokale som ikke-lokale, og til Arne Andersen fra Givskud Lokalråd.


SPONSORER:

Givskud Vognmandsforretning (transport af natur/teknikskuret) 

Sjakk Give (olie og pensler) 

Give Tæpper og Gulve (måtter og gulv) 

Nordea-Fonden (10.000 kr.) 

Lokalrådet - Arne Andersen, der har søgt og fået 38.663 kr. fra ULN Vejle kommune til trafikbane.Da midlerne ikke slog til, i forhold til de ønsker vi havde ud over natur/teknikskur og trafikbane, som vi glædeligvis har fået, har der været spurgt ud i forældregruppen om der var opbakning til at få nogle af disse ønsker virkeliggjort gennem en række arbejdsdage. Det var der, og det er dejligt. Der er altid plads til endnu mere forandring på legepladsen f.eks. ved at bestyrelsen i samarbejde med bl.a. forældre arbejder videre på at få bygget købmandsbutik, værksted, vaskehal osv. på trafikbanen. En god legeplads er en foranderlig legeplads 

Med venlig hilsen
Legepladsudvalget i forældrebestyrelsen
Heidi Gonzalez Tornbo, Kristine Assenbjerg og Heidi Halgård Jensen


12.03.19. Foredrag i Givskud Forsamlingshus
14-01-2019
Er du i tvivl om hvad Cannabis kan gøre for dig eller dine nærmeste, så kom til foredrag med Jonas Østergaard.
Læs hele nyheden
2018/2019 - Legepladsfornyelse i Stjerneskuddet
13-12-2018
Ny flot legeplads og trafikbane
Læs hele nyheden