Givskud Borgerforening og Forsamlingshus indformerer

Ekstraordinær generalforsamling i

Givskud Borgerforening og Forsamlingshus er overstået.

Efter den Ekstraordinær generalforsamling har bestyrelse konstitueret sig således.

 

Formand: Johnny Sørensen

Næstformand: Anne-Grethe Vemmelund

Kasserer: Morten Elwarth

Sekretær: Irene Olsen

Udlejning af huset: Anitta Christiansen

Bestyrelsesmedlem: Anette Tidemand

 -------  ”  ------------ :  Torben Hansen

 

Med venlig hilsen

Johnny Sørensen

Ekstraordinær generalforsamling

 

VI SAVNER DIG!

Givskud Borgerforening og Forsamlingshus holder ekstraordinær generalforsamling på tirsdag den 8. april kl. 19.00 i forsamlingshuset.

  Årsagen er, at vi mangler to nye bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Desværre lykkedes det ikke at besætte posterne ved vores ordinære generalforsamling 18. marts.

Vi har en god forening, som vi i bestyrelsen brænder for, så det er vores håb, at vi med denne skrivelse kan komme i kontakt med nye bestyrelseskolleger. Kunne det være noget for dig/jer?

Kom til den ekstraordinære generalforsamling, også hvis du ikke er interesseret i en bestyrelsespost. Vi vil gerne høre din mening - så kom og gør din stemme gældende.

Vi holder møde ca. hver 2. måned og har det hyggeligt sammen i bestyrelsen, økonomien i foreningen er fornuftig og vi er arrangør/medarrangør af mange spændende aktiviteter. For at nævne et par stykker:

                                         Teateraften

                                           Fester

                                            Banko

                                            Grundlovs arrangement

                                             Samarbejde med lokalrådet

                                              Udlejning af huset

                                               Flagning på Vejlevej

                                                            osv… osv…

 Vi vil meget nødigt kaste håndklædet i ringen - så kom glad

 VELMØDT TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING!

                                 Venlig hilsen

                                Den ikke-fuldtallige bestyrelse    

                                Givskud Borgerforening og Forsamlingshus

 

Kunststofbane i Givskud

Ny kunststofbane i Givskud

Teater, kaffe og kage :-)

Givskud Borgerforening og Forsamlingshus Generalforsamling

Givskud Borgerforening og Forsamlingshus

afholder

fællesspisning og generalforsamling

 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 18.30

i Givskud forsamlingshus.

 Ordinær generalforsamling starter kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægter.

 Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftlig være

formanden i hænde senest 8 dage før

(Johnny Sørensen, Østervang 9 7323 Givskud)

 Tilmelding til spisning senest den 15/3 ring 50 55 59 55

SMS til 50 55 59 55 eller mail.:  johnnys@altiboxmail.dk

Fællesspisning: Pris pr. person kr. 40,- Børn kr. 20,-